can believe you removed (has mixed..

Main Menu

Category: DEFAULT

Gelyn Yr Awyr

Posted by: | on October 2, 2012

8 Comments to Gelyn Yr Awyr

 1. Arabei says:
  “Mae Sioe Awyr Cymru eisoes yn un o ddigwyddiadau am ddim mwyaf y DU, ond eleni rydym am wneud rhywbeth ychwanegol i nodi 50 mlynedd ers i Abertawe ddod yn ddinas.” Bydd awyren fôr ddeniadol yn rhan o Sioe Awyr Cymru’r haf hwn – 75 o flynyddoedd ar ôl iddi fod yn hela llongau tanfor y gelyn yn yr .
 2. Sajinn says:
  CUDD-WYBODAETH YN YSTOD YR AIL RYFEL BYD RHAGARCHWILIO O’R AWYR CUDD-WYBODAETH FFOTOGRAFFIG Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, casglu cudd-wybodaeth oedd un o agweddau pwysicaf ar y frwydr yn erbyn y gelyn. Roedd Ewrop dan fawd Almaen y Natsïaid a Phwerau’r Acsis, ac roedd rhaid i’r Cynghreiriaid ddefnyddio’u holl.
 3. Dinris says:
  Gwneir yr EHang trwy ddefnyddio deunydd cyfansawdd gyda ffibr carbon, epocsi, ac aloi alwminiwm o'r awyr. Gall y car gyrraedd cyflymderau o hyd at cilomedr yr awr; ystod tacsi awyr yw 70 cilomedr. Mae cost fras pob cerbyd awyr rhwng $ , a $ , I gymharu, mae hofrennydd ar raddfa lai yn costio tua $ ,
 4. Akizilkree says:
  Gelyn Yr Awyr. Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr. Gwesty Cymru. Goreuon Geraint Jarman A'r Cynganeddwyr. SAIN. 9. Datblygu & David Wrench. Maes E (David Wrench remix) Adwaith.
 5. Tygorg says:
  Ystyr goruchafiaeth awyrennol yw rheolaeth lwyr o'r awyr. Sefyllfa ffafriol o ran rheolaeth yw rhagoriaeth awyrennol, er nad yw'r gelyn yn y sefyllfa hon yn hollol analluog. Mewn sefyllfa o gydraddoldeb awyr, mae gan y ddwy ochr reolaeth o'r awyr uwchben lluoedd eu hunain.
 6. Mocage says:
  O hyn ymlaen, gotfodwyd y Siapaneiad i encilio'n raddol. Ar 19 Hydref , gwnaeth llu awyr Japan yr ymosodiad Kamikaze cyntaf ar lynges yr Unol Daleithiau. Yr ymosodiadau hyn, byddai'r awyrennwr, mewn awyren oedd wedi ei llenwi a deunydd ffrwydrol, yn ceisio taro llong â'r awyren, gan ei ladd ei hun er mwyn niwedio'r berdolasivbami.kratpeiremahallospsforalermapoma.infoinfod: 1 Medi, – 2 Medi,
 7. Zulmaran says:
  Y RHYFEL (Gan Wyliedydd Arbenig) DATGANIAD Y CADFRIDOG FOCB Aiiierica yn Derbyn yr Her GALW DYNION 50 OED Hynt yr Ymosodiad Mawr Y GELYN YN AIL YMOSOD Brwydrau yr Awyr a'r Mor yn Fethiant GORFODAETH I'R IWERDDON Colledion Echrydus yr Almaen IYDD LLUM. DATGANIAD Y CADFRIDOG FOCH.
 8. Murn says:
  Dywed yr hanesydd lleol Charles Leach fod cofnodion yn dangos iddo ymuno gyda'r awyrlu o'r Rhyl ar Fedi 10, Fe gododd o'r rhengoedd i fod yn Awyr-Lifftenant erbyn y flwyddyn ganlynol. Cafodd ei ddewis i wasanaethu dramor yn , a chael ei yrru i Melita gyda sgwadron yr Awyrlu Brenhinol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2019: berdolasivbami.kratpeiremahallospsforalermapoma.info | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
https://centbestthatsracafonemonniphywerma.co/comcentspecmaubasle/julgladje-alice-babs-alice-babs-sjunger-alice-tegnr-vinyl-lp.php